images

1 túi 2g trộn với 1 phần mồi như cám,bột,gạo,ngô,lạc,tôm,cua,cá chiên,cào cào…

chuột rất tinh khôn và đa nghi vì vậy 3 ngày đầu đặt mồi không có thuốc để chuột ăn cho quen, sau đó đặt mồi có thuốc nên đặt mồi lúc chập tối.Sáng hôm sau chôn thật kỹ xác chuột và mồi còn dư

đặt mồi có thuốc vài hôm, sau đó ngưng

đặt mồi khi thấy có chuột xuất hiện lại

đặt mồi ở những chỗ chuột thường qua lại