vpck fokeba-50g

* Đặc điểm:

– Fobeka là thuốc diệt chuột nằm trong danh mục hạn chế sử dụng tại Việt Nam
– Fobeka rất độc (nhóm độc I) cho con người và gia súc, chưa có thuốc giải độc

*Cách sử dụng:

Trộn thuốc với mồi như: cám, bột gạo, bột bắp, cua nướng, cá chiên… với liều 1-2 g thuốc cho một phần mồi (1 gói thuốc 50g dùng cho 25 -50 phần mồi hoặc gói 2 g cho một phần mồi). Một phần mồi khoảng 40-50 g mồi.

Chú ý: Thuốc rất độc, chưa có thuốc giải độc nên tuân thủ quy định an toàn (xem phần giải độc trên nhãn thuốc)