Thuốc diệt muỗi

Hóa chất trừ bọ gậy, muỗi

Hóa chất trừ bọ gậy, muỗi

Rắc ABATE 1 SG vào các dụng cụ chứa nước nơi muỗi đẻ: bể cảnh, lọ hoa, bẫy kiến, vật phế thải, cống rãnh và nguồn nước thải, … để diệt trừ bọ gậy muỗi (lăng quăng) (cách 1-3 tháng/ lần). • Đối với diện tích mặt nước (ao cạn, ruộng lúa, hầm chứa phân, bể nước thải, cống...

Admin 24/06/2013
1 2 3 4
error: Content is protected !!