djw1366811847

Keo dính được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Keo trong suốt, không mùi, không độc hại.

 Độ dính của keo rất cao. Đặc biệt, keo không bị chảy khi trời nóng, không bị khô se bề mặt khi thời tiết lạnh.

 Lượng keo nhiều nên sau khi bắt được chuột, có thể gỡ bỏ chuột và tái sử dụng.