Loại :    • Diet moi

Dạng :    Phun

Thành phần :    – Chlorpyrifos ……………………… 400 g/lít

Hướng dẫn sử dụng :    – Trừ mối cho nhà cửa

Pha 15 – 20 ml trong 1 lít nước, quét hay phun lên phần gỗ và nền nhà tiếp giáp nhau trước khi xây cất hay khi bị mối mọt tấn công.

– Trừ mối cho vườn cây:

Pha 2-3 ml/1 lít nứơc, tưới hay phun thẳng lên phần cây cần bảo vệ hay tưới quanh gốc cây từ 1 – 1,5 lít dung dịch thuốc

thuoc-diet-moi-lentrek-40-ec-15